Privacybeleid

HomePrivacybeleid

Privacy statement

 

Verantwoordelijke

Hotel Asterisk B.V. (hierna Hotel Asterisk) verwerkt persoonsgegevens met het doel om uw opdracht tot reservering uit te kunnen voeren.

Zonder uw naam, adres, woonplaats, email adres en creditcard gegevens is het niet mogelijk om te reserveren bij Hotel Asterisk. Daarom zijn deze velden als verplicht aangemerkt wanneer u een online reservering maakt.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens vanwege de verplichting hiertoe uit hoofde van artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht (verplichting tot het bijhouden van een nachtregister op grond waarvan u aan ons een geldig reisdocument of identiteitsbewijs ter inzage dient te tonen) en de wettelijke verplichting voor het opstellen van facturen.

Ook verwerkt Hotel Asterisk persoonsgegevens om na uw verblijf feedback te vagen over uw verblijf, echter alleen indien u daarvoor toestemming heeft verleend.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens verstrekken wij niet aan derden tenzij dit een wettelijke grondslag heeft of uw toestemming hiervoor is verleend of noodzakelijk is in verband met een (incasso)procedure.

Beveiliging persoonsgegevens

Alle personen die namens Hotel Asterisk uw persoonsgegevens  bewerken, hebben een geheimhoudingsplicht en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt bij Hotel Asterisk reserveren via diverse Online Travel Agencies, zoals onder andere Hoteliers, Booking.com, Expedia. Deze versturen uw persoonsgegevens via een versleutelde en beveiligde verbinding.